To je tehnika, ki temelji na naravni sposobnosti “samoozdravitve”. Učinkovitost tehnike se kaže preko sprememb v nevrološkem in cirkulatornem sistemu. Korenine te metode temeljijo na “kineoloških” znanostih – od tu izvira ime. Mišice niso odgovorne le za gibanje telesa, ampak tudi za uravnavanje venskega in limfnega sistema, pa tudi za vzdrževanje telesne temperature, itd. . .  Nepravilnosti v delovanju mišic lahko torej privedejo do različnih težav. Kinesio® Taping uspešno pomaga pri vrsti težav in bolezni in ni omejen samo na probleme z mišicami in sklepi. Pospeši naporno rehabilitacijo, zelo dobre učinke ima pri izboljšanju mišičnih funkcij, izboljšanju kroženja telesnih tekočin, zmanjšanju ali odpravi bolečine in učvrstitvi funkcije sklepov.

Kinesio® Taping NI bandažiranje!

Je zelo koristno orodje vsakega fizioterapevta, ko na koncu osnovne terapevtske obravnave opravi še Kinesio® Taping terapijo in pacient odide domov. Pomembno; Kinesio® trakovi, če so pravilno aplicirani, pridejo do izraza z gibanjem pacienta. To pomeni, da se med vsakodnevnimi opravili gibate in na tak način Kinesio® trak doseže terapevtski učinek.

Res je. Na trgu je precej posnetkov originalnega traku. Smo EDINI uradni in eksluzivni uvoznik in zastopnik za izvirni Kinesio®. Če trakove naročate na naši spletni strani ste lahko sigurni, da imate avtentične Kinesio® trakove. Naj omenimo še dejstvo, da nas je pred podelitvijo ekskluzive obiskal in preveri osebno inovator tehnike, g. Kenzo Kase.

Avtentično izobraževanje iz Kinesio® Tapinga je vedno v naši organizaciji. Seminarje izvajamo v Ljubljani, na Univerzitetnem Rehabilitacijskem Inštitutu Soča. Predavatelji, ki so se usposabljali po strogih standardih Kinesio®, prihajajo iz tujine in po navodilu Kinesio®. Morebitna druga izobraževanja v Sloveniji niso v skladu z navodili Kinesio® in jih Kinesio® ne priznava.

Golden standard iz Kinesio® Tapinga je postavil Kinesio®. Posnemovalci pa ga poizkušajo kopirati. V večini primerov neuspešno.

Kinesio® je zaščiteno ime. Samo ta logotip na vabilih, informacijah in drugih dokumentih zagotavlja originalen seminar. Najpreprostejši in najbolj zanesljiv način je prijava s klikom preko naše spletne strani.

Da, na podlagi kliničnih raziskav neprestano izboljšuje svoje izdelke in tehniko aplikacije. Tudi zato je vedno precej pred vsemi morebitnimi posnemovalci. Več o tem najdete tudi na spletni podstrani Kinesio® edukacija – KTAI (Kinesio Taping Association International).

KTAI izvaja seminarje na globalni ravni. Cilj združenja je dosegati najvišji nivo kakovosti izobraževanja iz Kinesio® Tapinga. Od leta 1984 izvaja raziskave uporabe aplikacij v različnih kliničnih stanjih.

Letno KTAI organizira simpozij, kjer se predstavljajo izsledki kliničnih študij. Ti izsledki se kasneje implementirajo v strokovno KINESIO® literaturo in v delovne zvezke, ki jih uporabljamo na seminarjih.

Se želite udeležiti letošnjega simpozija, imate pripravljeno klinično raziskavo, … ni problema v vsakem primeru se lahko prijavite tukaj https://kinesiotaping.com/kta/articles/symposium.html

Opraviti morate dva, začetni seminar nivoja KT1 in KT2 in nadaljevalni seminar KT3. Takrat pa lahko pristopite k izpitu iz teoretičnih vsebin in praktičnih aplikacij. Imeti Certifikat CKTP pomeni dosegati najvišji nivo usposobljenosti iz Kinesio® Tapinga.

V kolikor ste opravili avtentični Kinesio® seminar bilo kje po svetu ste zavedeni v globalni Kinesio® register. Mi to preverimo in v tem primeru lahko pri nas nadaljujete z izobraževanjem. Če pa ste opravili tečaj pri posnemovalcih, pa žal to ni mogoče.

Kinesio® natančno predpisuje vsebino in raven seminarjev, hkrati pa tudi svojim predavateljem pogojuje obnavljanje licence certificiranega Kinesio® predavatelja na globalnem nivoju. Prav tako vodi na globalnem nivoju register vseh tistih, ki so uspešno zaključili KT1 in KT2 nivo. Iz vseh navedenih razlogov izhaja, da žal ni možno sodelovati na seminarju KT3, če prej ne opravite avtentični KINESIO® seminar nivoja KT1 in KT2.

Vsekakor. Opravljeni avtentični Kinesio® seminarji vseh nivojev se na Ministrstvu za zdravje, IVZ, na DFS in ZFS ovrednotijo in upoštevajo pri strokovnem napredovanju.

Seminarji so namenjeni osebam s primerno strokovno izobrazbo: fizioterapevti, delovni terapevti ali zdravniki, … . Lahko pa se seminarja udeležijo tudi ostali, v kolikor izkažejo določen nivo poznavanja anatomije.

Na naših avtentičnih Kinesio® Taping seminarjih dobite

– priročno lično torbico,

– grafitne škarje,

– avtentične trakove,

– blok notes za pisanje,

– pisalo,

– bedž,

– začasno kodo za dostop do strokovne spletne podpore na www.kinesiotaping.com (klik na membership) in

– originalni Kinesio® »workbook«, po katerem se vodi seminar z nazornim prikazom vsake posamezne aplikacije.

Najpomembneje pa je dejstvo, da naše seminarje vodijo Certificirani Kinesio® predavatelji, kateri si morajo na par let podaljševati licenco, in to osebno pri dr. Kenzo Kaseju. Samo tako vam lahko zagotovimo avtentično Kinesio® kakovost.

V povezavi s centralo Kinesio® skrbimo za celotne storitve za področje Slovenije, zato vam zagotovimo sledeče:

– izobraževanje za strokovno usposobljenost po standardiziranih nivojih,

– vodenje registra,

– dosegljivost strokovne literature,

– spodbujanje in sodelovanje pri kliničnih raziskavah,

– dobava originalnih Kinesio® trakov in pripomočkov za aplikacijo in informiranje strokovne javnosti o kliničnih izsledkih,

– on-line strokovna podpora.

Avtentične Kinesio® trakove si lahko priskrbite

– na naši spletni strani www.kinesio.si .

– pri podjetju STAR 2000 d.o.o. kot uradnem zastopniku, uvozniku in distributerju in

– v spletni trgovini www.zdravje1a.si

Vsekakor. Dr. Kenzo Kase kot inovator Kinesio® taping tehnike že 40 let piše tudi strokovno literaturo. Informacije o tem najdete na spletni strani pod literatura, knjige, skripte. Priporočamo, da prelistate tudi zbornike KTAI. Tam dobite letna poročila kliničnih raziskav, ki jih Kinesio® izvaja že od leta 1984.

To je kratica za Kinesio Taping Association International.

To združenje izvaja raziskave na globalnem nivoju. Postavlja standarde na področju Kinesio® Tapinga. Cilj združenja je dosegati najvišji nivo kakovosti izobraževanja iz Kinesio® Tapinga.  KTAI izvaja od leta 1984 raziskave uporabe aplikacij Kinesio® Tapinga pri različnih kliničnih stanjih. Letno je v teku veliko kliničnih raziskav na vseh celinah, ki jih potem predstavijo na KTAI simpozijih.

Najboljše raziskave so objavljene in predstavljene v KTAI letnih zbornikih. Iz gradiva teh zbornikov pa najeminentnejši Kinesio®  strokovnjaki na čelu z dr. Kenzo Kasejem izpopolnjujejo in nadgrajujejo gradivo za strokovno literaturo. Posebno pozornost namenjajo izboljšavam gradiva za delovne zvezke za avtentične Kinesio® Taping seminarje.

Kinesio® je v več desetletij trajajočem razvoju Kinesio® Taping tehnike razvil trakove s točno določenimi fizikalnimi lastnostmi.

Samo s takimi lastnostmi, ki jih ima avtentičen trak je mogoče dosegati želen terapevtski učinek na koži, mišici, sklepu. Del teh specifičnih lastnosti predstavlja tudi poslovno skrivnost.

Trakovi posnemovalcev ne dosegajo vseh teh lastnosti, kar posledično vpliva na terapevtski učinek. 

Pri tem gre za zagotavljanje Kinesio® kakovosti. Omenjeni register smo na Kinesio® Slovenija uredili iz naslednjih razlogov.

–          Ker nas pogosto kličejo športniki, pacienti in druge fizične osebe in ne vedo, kje in kdo bi jim lahko nudil ustrezno Kinesio® terapijo. Z registrom imajo sedaj na voljo podatke, s katerimi lahko pridejo v stik z njim najbližje lociranim usposobljenim fizioterapevtom.

–          Ker se v slovneskem prostoru pojavljajo posnemovalci tudi pri izvedbi izobraževanj. Pomembnejši cilj le-teh bi morala biti stroka, in ne zaslužek posameznikov.

Pacient oz. uporabnik ima na tak način zagotovilo, da so osebe navedene v registru opravile avtentično izobraževanje po standardih, ki jih predpisuje KINESIO® in da uporabljajo avtentične Kinesio® trakove.

Učinek traku (tako kot tudi npr. določenega zdravila) lahko predvidimo na določeni populaciji, pri vsakem posamezniku pa se telo odziva zelo subjektivno. Pri Kinesio® trakovih je pomembno, da vam je trak apliciral usposobljen (najbolje s strani Kinesio® certificiran) strokovnjak. Ta mora najprej zanti določeno težavo diagnosticirati in presoditi, ali je mogoče nanjo olajševalno vplivati s Kinesio® trakovi. Potem mora znati trak pravilno namestiti. In na koncu mora uporabiti kakovosten izdelek (najbolje originalni Kinesio® trak).

Glede na navedeno ugotavljamo, da NI šlo za originalni certificirani Kinesio® seminar.

Odločilni sta natančno poznavanje tehnike aplikacije in uporaba originalnih trakov. Smatramo, da je problem v pomanjkljivi – neustrezni usposobljenosti.

Na naših avtentičnih seminarjih posvečamo posebno pozornost različnim tehnikam in načinu aplikacije traka. 

Kinesio®  trakovi imajo hipoalergeno termoaktivno lepilo. Ob pravilni aplikaciji trak zdrži več kot 10 dni. Tudi plavate, tuširate – kopate se lahko z nalepljenim trakom.  Terapevtski učinek traka od 3 do 5 dni, odvisno od »raztega« traka in načina aplikacije.  Po tem času je trak možno še vedno nositi, vendar terapevtski učinek iz dneva v dan počasi popušča. Z originalnim Kinesio® trakom torej zagotovimo učinkovitost, a tudi določeno trajnost aplikacije, kar na koncu pomeni tudi prihranek. 

Počasi in pazljivo snamite trakove in kožo očistite. Verjetno je lepilo tisto, ki je povzročilo reakcijo na koži. Kinesio® je hipoalergeno, termoaktivno lepilo. Z avtentičnimi Kinesio® trakovi se lahko izognete takim  težavam.

Iz vašega E-maila vidim, da ste utrpel poškodbo stegnenične mišice.

Avtentični Kinesio® trakovi ponavadi v takih primerih pomagajo. Vendar morate vedeti, da je potrebno določena »usposobljenost« osebe, ki vam bo to aplicirala. V nasprotnem primeru trak ne bo imel želenega učinka.

Glede na vaše potrebe Vam predlagam sledeče;
–  najprej si morate poiskati ustrezno usposobljenega fizioterapevta, ki je opravil izobraževanje iz Kinesio® Tapinga (to dobite na spletni strani www.kinesio.si   klik na   Register strokovno usposobljenih fizioterapevtov.
–   v kvadratek išči vpišite svojo lokacijo – mesto in izpisal se vam bo seznam imen s kontaktnim E-mailom posameznih fizioterapevtov. V kolikor pa ni nobenega na vaši lokaciji, pa si v registru poiščite vam najbližjega.
–   stopite z njim v kontakt in se dogovorite za srečanje – obravnavo vaše poškodbe.

Fizioterapevt opravi celostno obravnavo vaše poškodbe. Ugotovi tudi, če je potrebno izvajati še kako terapijo, hkrati pa aplicira avtentični Kinesio® trak.

Naj vas spomnim, da je učinek Kinesio® traka samo v primeru gibanja mišice.

Zagotavljam vam, da se v primeru apliciranja traku sam na sebi NE doseže maksimalnih učinkov Kinesio® Tapinga. Lahko pa fizioterapevt usposobi nekoga od vaših in pokaže način aplikacije točno za vašo poškodbo, tako da vam po cca 5 dneh nekdo trak ponovno aplicira.

Glede dimenzij, barv, nakupa in cen avtentičnega Kinesio® traka …  informacije dobite na spletni strani www.kinesio.si.

Želim vam, da poškodbo uspešno sanirate.

Mi delamo samo z avtentičnimi Kinesio® trakovi. Načeloma ne bi smelo biti razlike med le-temi.

Isti stroji proizvajajo vse Kinesio® trakove ne glede na barve.

Naj pa omenim dejstvo, da se različni uporabniki različno odzivajo na barve:

–  plavalci pravijo za modre trakove, da so boljši od ostalih,

–  medtem ko atleti pravijo da so rdeči najboljši,

–  v bolnišničnih fizioterapijah pa pravijo isto za bež trakove …

Mogoče pa ima kaj pri temu »color therapy«  …  modro = hladno, rdeče = toplo, … 

Posledično menim, da je taka ocena subjektivna in predlagam, da si v bodoče naročaš barvo ki najbolj ustreza tebi in seveda tvojim končnim uporabnikom.

Kontaktirajte nas

Kinesio® neprestano vodi klinične raziskave in vnaša izboljšave v svoje izdelke
in dograjuje načine učinkovitih aplikacij, zato ima občutno prednost pred posnemovalci

(05) 640 3000
pošljite sporočilo
Learn more about me